(028) 3883 1700

DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG A

Chiếc xe của bạn sau một thời gian sử dụng cần được thăm khám, điều chỉnh, sửa chữa những hư hỏng nhỏ nhẳm duy trì khả năng hoạt động bền bĩ, tăng độ tin cậy khi di chuyển trên quãng đường dài.

Chỉ với 20 phút kiểm tra, bảo dưỡng với 15 hạng mục để chiếc xe của bạn trở lại trạng thái hoàn hảo, luôn sẵn sàng phục vụ bạn bất cứ khi nào, bất kể nơi đâu dù xa hay gần, tại sao không?

Giá Khuyến mãi: 91.000 VND

DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG B

DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG B

CHỈ VỚI: 60 Phút

Các kỹ sư của công ty sẽ kiểm tra xe và bảo dưỡng với 55 hạng mục quan trọng trong xe của bạn.

Giá dịch vụ: 250.000đ

 

DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG C

DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG C

CHỈ VỚI: 120 Phút

Các kỹ sư của công ty sẽ kiểm tra xe và bảo dưỡng với 77 hạng mục quan trọng trong xe của bạn.

Giá dịch vụ: 500.000đ