(028) 3883 1700

Danh sách xe Sắp xếp

TOYOTA YARIS - BIG SALE

Ngày đăng tin: 05/07/2018

Giá: xxx,xxx,xxx đ

Toyota

Nhập khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Số tự động

2008

Hatchback

FORD FOCUS - BIG SALE

Ngày đăng tin: 02/07/2018

Giá: xxx,xxx,xxx đ

Ford

Trong nước

Tp Hồ Chí Minh

Số tự động

2014

Sedan

HONDA CR-V - BIG SALE

Ngày đăng tin: 02/06/2018

Giá: xxx,xxx,xxx đ

Honda

Trong nước

Tp Hồ Chí Minh

Số tự động

2012

SUV / Crossover